Hem

Dannemora MCK är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för motorcyklister i alla åldrar och som har till ändamål att genom olika träffar, möten, friluftsliv och utflykter verka för en god kamratanda, för gott omdöme och med säkerheten främst vid framförande av motorcykel i trafiken.

Klubben:


Klubbhuset kommer att stänga efter julfesten den 15/12 och öppnar

igen torsdagen den 7 mars 2024.

Nästa aktivitet:


December


15/12

”Hjulfest” i klubbhuset kl 17:00 OBS! tiden
Anmälan senast den 9/12 till Christer tel. 070-254 84 80

Bilder...


Har ni några bilder från utflykter som ni vill dela med er så skicka in dem till: webmaster@dannemoramc.se

Ange tidpunkt och vad det gäller.

Det senast inskickade är Stockholmsresan.

Besöksadress:

Dannemora MC

Granbacksvägen 2

Dannemora

Post:

Dannemora MC

c/o Ronny Olsson

Botenhällsvägen 2

748 30 Österbybruk


info@dannemoramc.se

webmaster@dannemoramc.se

Bankgiro: 418-9932

Träffar varje torsdag

kl: 18.00–21.00


Efter "Hjulfesten" 16/12 kommer klubblokalen att vara stängd till 2 mars 2023


Medlemsavgift 150 kr

Familj 200 kr