Hem

Nästa aktivitet:


Augusti

 

13/8     Resa till Torö - Nynäshamn.

            OBS!  Inställd!

            Samling vid Vaksala kyrka kl 08:00

                     

18/8     Grillkväll vid klubben kl 18:00

 

26-28/8 Stenöträffen.

            Boka stuga i egen regi i god tid


September


10/9 Resa till Hammarskog.

Samling vid Skäfthammars kyrka i Gimo kl 10:00


13/9 Röjning av Upplandsleden, samling vid klubben kl 18:00


15/9 Grillkväll vid klubben kl 17:00


Andelar i klubben.


De som har andelar hos oss kan få återbetalt mot inlämnande av andelsbevisen. 

Kontakta vår kassör Gunnel Jansson

tel: 070 549 24 28.

Vill man efterskänka andelarna så kommer de att gå till SMC's skadefond.


Bilder...


Har ni några bilder från utflykter som ni vill dela med er så skicka in dem till webmaster@dannemoramc.se

Ange tidpunkt och vad det gäller.

Det senast inskickade är Stockholmsresan.