Hem

Nästa aktivitet:


Maj

 

4/5 Städdag vid klubbhuset kl 10:00


7/5 Inspektion av Upplandsleden

      Samling vid klubben kl 18:00


18/5 Roslagsutflykt

      Samling vid Hargskorset kl 09:00


23/5 Grillkväll vid klubben kl 18:00


25/5 Gökotta

      Samling vid klubben kl 06:00


Juni

2/6 Blomsterresa till Gräsö

      Samling vid färjan kl 09:00

 

6-9/6 Resa till Arboga

      Samling vid Kvarnbolund kl 09:00

      Anmälan senast 31/3

      till Karin 076-246 62 02


13/6 Grillkväll vid klubben kl 18:00


16/6 Stockholmsresa

      Avresa (OBS) kl 05:15 från Vaksala

      kyrka.


18/6 Röjning av Upplandsleden.

      Samling vid klubben kl 18:00.

 

Bilder...


Har ni några bilder från utflykter som ni vill dela med er så skicka in dem till webmaster@dannemoramc.se

Ange tidpunkt och vad det gäller.

Det senast inskickade är Stockholmsresan.

Copyright © All Rights Reserved        Webmaster Nils-Ragnar Jansson