Hem

Nästa aktivitet:


Maj

16/5      Reines utflykt, samling vid Morkarla

             kyrka kl 09:00


21/5      Valborundan, samling vid rastplats

             Tierp kl 08:00


21/5      Grillkväll vid klubben, kl 18:00


23/5      Gökotta, samling vid Alunda kyrka

             kl 06:00


Andelar i klubben.


De som har andelar hos oss kan få återbetalt mot inlämnande av andelsbevisen. Kontakta vår kassör Gunnel Jansson tel: 070 549 24 28.

Vill man efterskänka andelarna så kommer de att gå till SMC's skadefond.


Bilder...


Har ni några bilder från utflykter som ni vill dela med er så skicka in dem till webmaster@dannemoramc.se

Ange tidpunkt och vad det gäller.

Det senast inskickade är Stockholmsresan.

Copyright © All Rights Reserved        Webmaster Nils-Ragnar Jansson